หมวดหมู่
สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
Follow us...

  • facebook
  • twitter

ถั่ว เมล็ดพืชต่างๆ

Cashew Nuts (Unsalted)

Blanched to remove the skin. Not roasted or salted.
เริ่มต้นที่ £1.43

Skinless Peanuts (Unsalted)

Blanched to remove the skin. Not roasted or salted.
เริ่มต้นที่ £0.90

เต้าซี่

180 กรัม
£0.99 £0.87

งาขาว

454 กรัม
£2.26