หมวดหมู่
สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
Follow us...

  • facebook
  • twitter

ทุเรียน (เนื่อทุเรียน)

Fresh Thai Durian

Taste: You either love Durian or hate it.  Its fruit is sweet, without a citrus taste and with very little juice.  The riper the Durian, the more 'buttery' in texture - reminds me a little of custard.

Health Benefits: Durian is very healthy and contains a wealth of vitamins and minerals. Great for vegetarians, Durian is one of the few fruits that contains B-complex vitamins. It is also rich in dietary fibre and contains high concentrations of vitamin C, potassium, essential amino acid, copper, iron, and magnesium.

Fresh Thai Durian

Taste: You either love Durian or hate it.  Its fruit is sweet, without a citrus taste and with very little juice.  The riper the Durian, the more 'buttery' in texture - reminds me a little of custard.

Health Benefits: Durian is very healthy and contains a wealth of vitamins and minerals. Great for vegetarians, Durian is one of the few fruits that contains B-complex vitamins. It is also rich in dietary fibre and contains high concentrations of vitamin C, potassium, essential amino acid, copper, iron, and magnesium.

รูปภาพของ ทุเรียนแกะ (เนื่อทุเรียน)
ทุเรียนแกะ (เนื่อทุเรียน)
ประมาณ 400-450 กรัม
ห้องว่าง: ออกจากสต็อก
£12.50
รูปภาพของ ทุเรียนลูก
ทุเรียนลูก
น้ำหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัม - 3 กิโลกรัม
ห้องว่าง: ออกจากสต็อก
£44.50
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้ารายการนี้ได้อีก